Goede zorg doen we samen

‘Ken elkaar en help elkaar!’

Verwijzer_WonenBreburg-Anton_Verbeek_345_200_s_c1
FOTO: ANTON VERBEEK  TEKST: MARLOES MARCHELINUS

Wendy Vlasblom is woonconsulent bij Wonen Breburg. Ze helpt mensen die een huis huren in Breda. Ze werkt op kantoor of komt bij de mensen thuis. Je kunt met haar een afspraak maken als je vragen hebt. Of advies wilt. Soms komt Wendy problemen tegen die ze niet zelf kan oplossen. Ze heeft dan de kennis en ervaring nodig van deskundigen. Bijvoorbeeld van een wijkagent of een sociaal werker. Anne Boogaard is zo’n deskundige. Ze werkt als sociaal werker bij Zorg voor elkaar Breda. Wendy belt Anne als ze ergens niet uitkomt. Ze gaan dan samen met de huurder in gesprek.

Samen op huisbezoek

Welke problemen kunnen voorkomen? Wendy vertelt: ”Het kan bijvoorbeeld eenzaamheid zijn. Dan krijgen we seintjes uit de buurt. ”Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Verwaarlozing komt soms voor. Dat wordt doorgegeven door anderen. Zoals een monteur die langskomt voor de cv-ketel. Hij belt ons op. En zegt dat hij die woning écht niet naar binnen gaat. Omdat het er te vies is. Ik zoekt dan naar een manier om samen met de huurder een oplossing te vinden.” Ze al meerdere keren bij Anne terechtgekomen. En in overleg met de huurder komen ze dan op huisbezoek. Wendy zegt: “Het helpt als er een vertrouwd gezicht meekomt. Dan vinden ze het minder eng.”

Veilig en leefbaar

Het gebeurt ook weleens andersom. Dat de sociaal werker bij de woonconsulent aanklopt. Anne hoorde dat een huurder de huur moeilijk kon betalen. En hierdoor een huurachterstand kreeg. Toen schakelde ze Wendy in. Zij bekeken met elkaar of een betalingsregeling mogelijk was. Wendy en Anne hebben veel aan elkaar. Daarom adviseren ze andere verwijzers om elkaar op te zoeken. Wendy: “Maak gebruik van de vakkennis van een ander. Dat is heel nuttig. Je ziet zo veel meer. En samen kun je ook meer problemen oplossen!” Anne is het met haar eens. “Alle bewoners willen zich veilig voelen. Door met iedereen samen te werken, houden we de wijken leefbaar!”