Goede zorg doen we samen

Privacy en veiligheid

Bij Zorg voor elkaar Breda is uw informatie is in veilige handen. Alle hulp-, zorg- en dienstverleners met wie u te maken heeft hebben geheimhoudingsplicht. Ze gaan vertrouwelijk om met de gegevens die u aan hen verstrekt. Ze zorgen ervoor dat deze informatie veilig worden bewaard. Alleen de personen die u ondersteunen hebben inzicht in deze gegevens. Ze hebben alleen inzicht in de gegevens die ze nodig hebben om u te ondersteunen. U kunt als u dat wilt inzage krijgen in deze gegevens. 
   
Bent u ongerust over de hulp of zorg die u krijgt of ervaart u deze als onveilig, belt u dan naar 076 525 15 15. Wij kijken dan samen wat er nodig is om uw onrust weg te nemen. We kunnen u ook in contact brengen met een vertrouwenspersoon met wie u uw zorgen kunt bespreken.